Friday, September 11, 2009

Trial BM K1 SPM 09 MRSM

....................................................Bahagian A
.....................................................[30 markah]
......................................[Masa dicadangkan : 45 minit]

Carta di bawah menunjukkan sebahagian daripada kriteria untuk menjadi usahawan berjaya. Huraikan pendapat anda tentang ciri-ciri menjadi usahawan yang berjaya. Panjang huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,BAHAGIAN B
...........................................................[100 markah]
.....................................[Masa dicadangkan : 1 jam 30 minit]

Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan.


1 Masalah kegemukan atau obesiti dalam kalangan rakyat negara ini semakin
serius. Menurut kajian yang telah dilakukan, sebanyak 20% daripada 26 juta
rakyat negara ini menghadapi masalah kegemukan.

Huraikan usaha-usaha yang perlu anda lakukan untuk menjadi remaja yang
sihat dan cergas.

2 Masyarakat kini lebih suka mempunyai bilangan ahli keluarga yang sedikit
jika dibandingkan dengan masyarakat dahulu yang lebih suka mempunyai
bilangan ahli keluarga yang ramai.

Berikan pandangan anda sebab-sebab hal ini berlaku dan kesan-kesannya.

3 Semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat semakin luntur kerana banyak pihak kurang melibatkan diri dalam program-program yang dianjurkan.

Jelaskan langkah-langkah yang wajar dilaksanakan untuk menyuburkan semangat patriotisme.

4 Anda telah menerima sepucuk surat daripada rakan anda yang berada di luar
negara. Rakan anda itu bertanyakan penglibatan negara anda dalam membantu mangsa bencana alam pada peringkat antarabangsa.

Balas surat rakan anda itu selengkapnya.

5 Terdapat peribahasa yang menggambarkan kepentingan kerjasama dalam masyarakat, contohnya ‘Bagai aur dengan tebing’.

Huraikan faedah-faedah mengamalkan semangat kerjasama dalam kehidupan masyarakat majmuk di Malaysia.


.................................................KERTAS SOALAN TAMAT