Friday, September 11, 2009

Trial BM K2 SBP 09

SEKOLAH BERASRAMA PENUH/ KLUSTER
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009
BAHASA MELAYU KERTAS 2
-------------------------------------


.......................................Soalan 1: Rumusan
.............................................[30 markah]

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah untuk memantapkan penggunaan bahasa Melayu dan kekangan yang dihadapi. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.
.

............Tanggal 31 Ogos, setiap tahun Malaysia meraikan kemerdekaan daripada penjajahan British. Dalam tempoh tersebut pelbagai kemajuan dan pembangunan yang membanggakan mampu dicapai oleh negara kita. Pascamerdeka, Malaysia berhadapan dengan cabaran baru untuk membina identiti bahasa Melayu agar setaraf dengan kedudukannya sebagai bahasa rasmi negara. Pelbagai langkah perlu dilaksanakan untuk merealisasikan matlamat tersebut.

.............Antara langkah utama yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia adalah memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Walaupun agenda ini sudah lama diperjuangkan, matlamat tersebut masih belum tercapai. Namun, usaha memantapkan penggunaan bahasa Melayu dengan bersungguh-sungguh dapat meningkatkan jati diri rakyat. Hal ini perlu diberikan perhatian yang serius kerana kesan penjajahan Inggeris dan arus globalisasi yang melanda telah meminggirkan kedaulatan bahasa kebangsaan. Negara yang mempunyai sejarah yang panjang seperti Jepun dan Perancis bangga akan bahasa ibunda masing-masing. Mereka meremehkan bahasa asing dan cuba mewujudkan peraturan agar bahasa asing tidak mengatasi kedudukan dan kepentingan bahasa kebangsaan.

............Mereka yang bertanggungjawab mempamerkan bahasa kebangsaan pada papan tanda tanpa memasukkan penggunaan bahasa asing khususnya bahasa Inggeris. Jika berkunjung ke luar negara, sedikit banyak pengunjung perlu memahami bahasa kebangsaan mereka untuk memudahkan komunikasi. Rakyat negara tersebut berasa bangga menggunakan bahasa kebangsaan walaupun kemahiran menguasai bahasa kedua dianggap penting dan digalakkan untuk memudahkan mereka berinteraksi dengan orang asing. Oleh sebab itu, sekolah memainkan peranan utama dalam penggunaan bahasa yang tepat dan betul

.............Rakyat di negara ini tidak mencapai kemajuan sebenar sebagai bangsa merdeka sekiranya bahasa ibunda tidak diletakkan di tempat yang sewajarnya. Matlamat ini tidak mampu dicapai dengan segera kerana memerlukan kesedaran dan pendidikan dalam tempoh yang panjang. Bagi mencapai matlamat itu, kerajaan wajar mengadakan kempen yang berkesan.

.............Bahasa merupakan identiti sesebuah negara. Satu cara untuk menyamatarafkan bahasa Melayu agar setanding dengan bahasa di negara maju adalah dengan mengukuhkan dan menggalakkan penggunaan bahasa Melayu baku dalam kalangan semua kaum yang mampu memberikan imej yang positif kepada Malaysia. Selain memperkasakan bahasa, peningkatan kualiti wacana nasional perlu dilestarikan. Pakar-pakar bahasa dan pihak media perlu mengambil tanggungjawab masing-masing untuk membantu rakyat menguasai bahasa Melayu dengan sebaik mungkin. Ahli akademik disarankan tidak terlalu leka di menara gading sahaja sehingga buah fikiran mereka tidak sampai kepada rakyat. Mereka digalakkan lebih banyak menulis dan diberi ruang untuk memberikan pendapat di media.
.
............
Pengukuhan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan penyebaran luas idea yang kritis dan progresif mampu menyumbang kepada pembinaan negara. Kemajuan intelektual perlu seiring dengan kemajuan fizikal agar pembangunan negara ini berjalan dengan lancar.

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana
Membina Identiti Malaysia oleh Haris Zalkapli, Dewan Masyarakat Jun 2007)

-------------------------------------------------------------------------------
.

.................................Soalan 2: Pemahaman
............................................[35 markah]
.....................................Jawab semua soalan
.
.............................
Soalan 2(a) Petikan Umum

Berdasarkan petikan Soalan 1 di atas, jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

(i) Berikan maksud rangkai kata memberikan imej yang positif. [2 markah]

(ii) Nyatakan sebab-sebab bahasa Melayu perlu dimartabatkan di negara kita.
[3 markah]

(iii) Pada pendapat anda , apakah usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah dalam memartabatkan penggunaan bahasa Melayu?
[4 markah]
------------------------------------------------------------------------------
.
........................
Soalan 2 (b) Petikan Prosa Moden

Baca petikan cerpen di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.
.

”Bagaimana dengan Eyrique? Sudah ditemui?”
Pertanyaan Strenn berbau sinis.”Lupakan dia Annyss, kalau kau menjadi isteriku sekaligus kau adalah Permaisuri Alstonia. Tapi kalau Eyrique naik takhta, kau tidak tidak akan dapat apa-apa."

............Strenn dapat merasakan kemenangannya.”Untuk pengetahuan kau, aku sudahpun berjumpa dengan Eyrique.” Annyss cukup nekad dengan jawapannya.”Esok akan kubawa dia ke istana. Bersedialah!” Dengan hamburan kata-kata itu, Annyss meninggalkan Strenn yang amat terkejut. Air mukanya jelas berubah tatkala Annyss menekan perkataan’sudah’.


............Annyss sendiri agak tergamam dengan tindakannya. Entah mengapa lancar benar lidahnya mendustai Strenn. Dalam diam dia memasang tekad. Eyrique harus muncul esok walau apa sekalipun halangannya.

............Annyss menghempaskan diri di atas katil peraduannya. Kekecohan ini timbul semenjak Maharaja Alstonia yang ke –73 mangkat. Eyrique sebagai pewaris tunggal belum mencapai usia kedewasaannya. Oleh itu, adinda baginda dilantik sebagai pemangku. Namun setelah masanya tiba, kehilangan Eyrique yang mendadak menjadi satu misteri. Ada yang berkata dia merajuk kerana ayahanda saudaranya enggan menyerahkan takhta kepadanya. Kemangkatan bonda Annyss pula menambahkan kekeruhan suasana.


(Dipetik daripada cerpen Annyss Sophellia dalam antalogi Anak Laut , Dewan Bahasa dan Pustaka)


(i) Apakah masalah-masalah yang berlaku di Alstonia? [3 markah]

(ii) Pada pendapat anda, apakah kesan yang akan timbul sekiranya pemimpin bersikap mementingkan diri sendiri? Berikan alasan anda. [3 markah]

(iii) Huraikan satu perwatakan Annyss Sophellia dalam petikan cerpen di atas dan dua perwatakan lain yang terdapat dalam keseluruhan cerpen . [3 markah]
------------------------------------------------------------------------------

.....................Soalan 2 (c) Petikan Prosa Klasik

Baca petikan prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

............Maka Dara Zulaikha Tingkap pun menyuruh keluarkan kuda itu dan diberikan dengan kekangnya dan pelananya. Maka Perman Isap 2 dengan Orang Tikar itu, maka kedua mereka itu pun bersegera keluar membawa kuda itu kepada Tun Beraim Bapa, maka sultan pun berangkatlah keluar ke medan akan melihat Tun Beraim Bapa bermain-main itu. Maka dilihat oleh Tun Beraim Bapa sultan keluar itu, maka Tun Beraim Bapa pun berdiri dengan khidmatnya di hadapan sultan itu lalu ia sujud. Maka sultan pun bersabda kepada Bermamat P.nti. dan Maidana P.nti. ” Katakanlah kepada anakku Si Beraim Bapa, aku menyuruhkan ia menaiki kuda itu di hadapan jamu helat asing, tandilnya lasykar pendekar Keling itu, suruh pacu kudanya itu ke Tukas.” Maka Bermamat P.nti. dan Maidana P.nti. pun menjunjungkan sabda yang maha mulia kepada Tun Beraim Bapa. ”Ya tuanku Tun Beraim Bapa, sabda paduka ayahanda naiklah tuanku ke atas kuda itu di hadapan jamu orang helat asing lasykar pendekar Keling itu.”


............Maka Tun Beraim Bapa pun menyembah sultan lalu baginda naik ke atas kudanya. Maka dipacunya lalu ditarikkannya di medan. Maka ia pun berkhidmat kepada sultan, tatkala ia akan naik kuda itu, maka dipacunya pula. Maka (kuda) itu pun bangkit lalu ke udara. Maka dipacunya pula lalu dihalakannya pula ke Tukas. Maka dengan seketika itu juga lenyaplah daripada mata sultan. Maka sultan pun berbiji sabak, katanya ”Wah, anakku lenyaplah ia! Di mana kutaha engkau kucari, kataku tiada diturutnya kerana kuda itu gila tiada pernah dikenderai orang.” Maka Tun Beraim Bapa pun tiba-tiba dengan sesaat itu juga raiba ia di hadapan sultan itu serta bermain-mainkan kudanya seperti merak menggigal lakunya. Maka sultan pun haibat melihat dia seperti gajah meta lakunya.

(Dipetik daripada “ Kepahlawanan Tun Beraim Bapa” dalam Antologi Kerusi, Dewan Bahasa dan Pustaka)


(i) Apakah maksud rangkai kata menjunjungkan sabda yang maha mulia dalam petikan di atas? [ 2 markah ]

(ii) Nyatakan bukti-bukti yang menunjukkan bahawa Tun Beraim Bapa seorang yang taat kepada sultan. [ 3 markah ]

(iii) Pada pendapat anda, mengapakah sultan menyuruh Tun Beraim Bapa menunjukkan kehebatannya di hadapan pendekar Keling?
[ 3 markah ]
------------------------------------------------------------------------------

..............................Soalan 2(d) Petikan Puisi

Baca puisi di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

DERITA PERTAMA

Adam ialah bapa kita
yang tercampak dari seberang dunia
kerana mencari syurga
di celah buah khuldi.

Waktu terlantar di dunia baru
hari tengah malam
ia tidak mengerti apa yang terjadi
mulutnya bisu.

Ia melihat sekeliling
mulai merasa cemas akan kegelapan
segumpal awan hinggap ke kening
ia tidak tahu apakah itu.

Sepanjang malam ia tercengang
dari hatinya mengalir sungai duka
bagaimana akan kutempuh rimba kegelapan
tubuh seorang.

Sepanjang malam air matanya
membelah muka bulan.


Suhaimi Haji Muhamad, Antologi Anak Laut, Dewan Bahasa dan Pustaka.


(i) Berikan maksud rangkap kedua sajak di atas. [ 3 markah ]

(ii) Apakah persediaan yang perlu ada pada seseorang itu apabila pergi ke tempat yang baru? Kemukakan tiga pandangan anda. [ 3 markah ]

(iii) Huraikan pengajaran-pengajaran yang terdapat dalam puisi tersebut. [ 3 markah ]
------------------------------------------------------------------------------

..........Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa
............................................[30 markah]
....................................Jawab semua soalan

(a) Tulis dua ayat bagi tiap-tiap kata di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, atau menggunakan kata itu sebagai peribahasa dan nama khas.

i. tawar / tawar-menawar
ii. simpang / simpang-penerang
iii. turun / turun - temurun .............................[6 markah]


(b) Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian pisahkan ayat-ayat dalam petikan kepada enam ayat tunggal dengan mengekalkan maksud dan struktur asalnya.

Pembangunan Malaysia yang pesat telah menarik kemasukan pekerja asing. Mereka datang kerana negara kita aman dan menawarkan peluang pekerjaan yang banyak. Mereka memperoleh gaji yang lumayan kerana mereka sanggup bekerja keras.
.............................................................................[6 markah]


(c) Dalam ayat-ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin petikan itu semula.

i. Pekerja-pekerja itu sedang memperlebarkan lebuhraya menghala ke Kuala Lumpur dengan tekun.

ii. Pegawai dari institusi pendidikan swasta diundang sebagai penal dalam sesi wawancara yang bertajuk ‘Menggunakan Komputer Dalam E-Pembelajaran’.

iii. Teknologi maklumat dan komunikasi telah menjadi satu kemistian dalam penghidupan manusia moden hari ini.
..............................................................................[6 markah]


(d) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

i. Sejak dari peristiwa itu, Norisah tidak pernah menengok ibunya di kampung.

ii. Kita mestilah saling bantu-membantu untuk menghasilkan perpaduan dalam kalangan masyarakat.

iii. Idwal menerangkan tentang faedah aktiviti kitar semula yang dapat mengatasi masalah kekurangan tapak penghapusan sampah.
..............................................................................[6 markah]

(e) Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian kemukakan tiga peribahasa atau kata-kata hikmat yang menggambarkan tiga situasi yang berbeza.

............Asma dan Dira ialah dua orang sahabat karib yang sentiasa melakukan sesuatu perkara bersama-sama sejak di bangku sekolah. Mereka berjanji untuk mengeluarkan modal sebanyak RM 10,000.00 seorang. Tetapi malangnya setelah semua persediaan dilakukan oleh Asma, tiba-tiba Dira menarik diri dan membatalkan perjanjian tersebut. Asma yang telah bersedia dari segi mental dan fizikal serta modal yang mencukupi berasa kecewa akan tindakan Dira. Akhirnya, Asma telah menyewa sebuah restoran yang strategik kedudukannya dan berpotensi untuk maju jika diusahakan dengan bersungguh-sungguh.
.............................................................................[6 markah]
------------------------------------------------------------------------------

...................................Soalan 4 : Novel
........................................[15 markah]

Jawab kedua-dua soalan di bawah. Jawapan anda hendaklah berdasarkan novel yang pernah anda pelajari.

(i) Terminal Tiga karya Othman Puteh

(ii) Perlumbaan Kedua karya Marwilis Hj. Yusof

(iii) Di Hadapan Pulau karya A. Samad Said

(iv) Bukit Kepong karya Ismail Johari

(v) Konserto Terakhir karya Abdullah Hussain

(vi) Seteguh Karang karya Tuan Faridah Syed Abdullah

(vii) Julia karya Abu Hassan Morad

(viii) Putera Gunung Tahan karya Ishak Hj. Muhammad


(a) Setiap novel mempunyai keistimewaan-keistimewaan yang tersendiri.
Nyatakan dua perkara yang anda anggap menarik tentang sebuah novel yang anda kaji. ............................................................[7 markah]

(b) Berdasarkan dua buah novel yang telah anda pelajari, bandingkan tema yang terdapat dalam novel-novel tersebut. .....[8 markah]...................................KERTAS SOALAN TAMAT

.