Friday, February 2, 2018

CERPEN KOMSAS TINGKATAN 4 - KADUK, AYAM DAN RAJA

CERPEN: KADUK, AYAM DAN RAJA

A.  SINOPSIS
            Cerpen Kaduk, Ayam dan Raja mengisahkan perjuangan cucu Kaduk iaitu Hakim yang berusaha mendapatkan tanah milik arwah datuknya yang diambil oleh Raja.  Hakim yang merupakan lulusan universiti telah meminta bantuan sahabatnya iaitu Azam seorang lulusan bidang undang-undang untuk memfailkan kes tuntutan tanah seluas empat ekar itu. Melalui penghujahan Azam, beliau telah berjaya menyakinkan mahkamah bahawa Kaduk menyerahkan ayam Kunani kepada raja tanpa kerelaannya hatinya.  Hal ini  menyebabkan kemenangan berpihak kepada Hakim. Setelah itu, Hakim merancang untuk menternak ayam secara pertanian kontrak dengan syarikat besar yang menubuhkan cawangan di Malaysia dengan nama Rangkaian Jasa Agrikultur atau singkatannya RAJA. Hakim menternak ayam bagi menyahut seruan kerajaan yang banyak memberi insentif kepada penternak.  Kesungguhannya terbukti apabila Hakim telah membuat pinjaman bank melebihi dua ratus ribu ringgit. Hakim terpaksa meminda kertas kerjanya beberapa kali dan  hasil bantuan seorang Yang Berhormat telah menyebabkan bank meluluskan pinjaman tersebut untuk membina sebuah reban ayam tertutup yang dilengkapi sistem penyaman udara serta peralatan memberi makanan secara semi automatik. Setelah kelulusan bank diperoleh, satu perjanjian kontrak di meterai antara Hakim dan syarikat RAJA, maka projek penternakan ayam pun bermula.

            Konflik mula timbul setelah setahun Hakim menjadi penternak ayam.  Sahabat karibnya Azam telah pulang dari luar negara kerana berkursus dan terus berjumpa dengan Hakim. Hakim telah menceritakan masalah yang dialaminya sepanjang dia menjadi penternak ayam iaitu terdapat rungutan orang kampung terhadap lorinya yang telah menyebabkan keadaan jalan kampung bertambah teruk. Selain itu, hakim menjelaskan kepada Azam bahawa hidupnya dibelenggu hutang dengan menunjukkan penyata hasil  jualan ayam dari rebannya yang bernilai lapan puluh lima ribu ringgit. Namun begitu hanya tiga belas ribu ringgit sahaja yang diterimanya kerana selebihnya digunakan untuk membayar hutang kepada syarikat RAJA.  Jumlah wang yang diterima itu pula terpaksa digunakan untuk membayar pelbagai kos seperti bil elektrik, bil air, hutang bank dan sebagainya. Hakim menzahirkan penyesalannya tentang memilih ternakan kontrak yang dianggapnya situasi menang menang tetapi keadaan yang sebaliknya pula berlaku. Hakim mula menyedari bahawa dirinya  telah dieksploitasi oleh Syarikat RAJA melalui harga dedak dan ubat untuk ayam ternakannya sehingga hutangnya meningkat. Hakim menganggap dirinya menerima nasib yang sama seperti nasib datuk yang tertipu oleh orang yang memiliki kuasa.

B.  TEMA

Tema cerpen ini ialah kesungguhan seorang anak muda menceburi bidang keusahawanan. Sebagai contoh Hakim berusaha bersungguh-sungguh untuk menjalankan projek ternakan ayam walaupun terpaksa menempuh pelbagai cabaran.

C. PERSOALAN
1. Persoalan keberanian menuntut hak. Sebagai contoh Hakim berani menuntut tanah milik datuknya dengan memfailkan kes di mahkamah melalui sahabatnya, Azam.

2. Persoalan memahami selok belok bidang keusahawanan. Sebagai contoh Hakim mendapat bantuan agensi kerajaan sebelum menjalankan bidang penternakan ayam yang dirancangnya.

3. Persoalan ketaatan terhadap pemerintah. Sebagai contoh Kaduk mentaati perintah raja dengan menukarkan ayam Kunani dengan ayam raja atas perintah baginda semasa bersabung ayam.

4. Persoalan penindasan golongan yang berkuasa terhadap golongan yang lemah. Sebagai contoh, syarikat RAJA mengambil kesempatan dengan menentukan harga dedak dan ubat ayam ternakan sehingga menyebabkan Hakim menanggung beban hutang.

D. PLOT
1. Permulaan
Pembaca diperkenalkan dengan watak Kaduk yang dianggap bodoh kerana bertukar ayam dengan raja.  Akhirnya Kaduk, isteri dan anaknya hidup menumpang di atas tanah yang sebenarnya miliknya sendiri.

2. Perkembangan
Hassan menamakan anaknya Hakim yang bererti  bijaksana yang berbeza nama-nama orang lain yang primitif dan jelik seperti Si Bulat, Si Labi dan sebagainya.Hakim seorang yang pandai dan melanjutkan pelajaran  ke universiti.  Hakim semakin sedar akan ketidakadilan dan penganiayaan yang telah berlaku dalam kehidupan datuknya.  Hakim mendapatkan bantuan Azam, sahabatnya untuk menyelasaikan kemelut keluarganya itu.  Usaha Hakim berjaya.Hakim berhasrat mengusahakan projek penternakan ayam di atas tanah milik datuknya itu walaupun memakan belanja yang besar melebihi dua ratus ribu ringgit.  Untuk melialisasikan hasratnya itu, Hakim memohon pinjaman bank. Masalah yang timbul ialah  pihak bank pula memerlukan cagaran dan dia tidak ada harta yang lain untuk dicagarkan. Mujurlah seorang Yang Berhormat campur tangan dan pinjaman hakim diluluskan.Hakim memeterai perjanjian dengan Syarikat RAJA untuk membekalkan makanan dan ubat ayam dan projek pun bermula.Orang kampung merungut bahawa jalan kampung mereka rosak disebabkan lori-lori yang membawa ayam melalui jalan.  Hakim berusaha meminta bantuan pihak yang berkenaan untuk membaiki masalah ini tetapi jawapan mereka ialah tiada peruntukan.

3. Klimaks
Setelah setahun, Hakim bercerita kepada Azam yang baharu pulang dari luar negara bahawa dia berasa kecewa terhadap projek penternakan ayamnya kerana walaupun mendapat pulangan yang besar tetapi hakikatnya keuntungan yang diperolehnya amat kecil. Dia berasa dirinya telah dieksploitasi oleh syarikat RAJA yang membekalkan makanan dan ubat ayam kepadanya.  Harga makanan dan ubat ayam Syarikat RAJA amat mahal.

4. Peleraian
Hakim menganggap dirinya mengalami nasib yang malang sama seperti datuknya  yang terpaksa akur pada golongan yang berkuasa.

E. TEKNIK PLOT
1.Pemerian
Pengarang menggambarkan usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh Hakim untuk membina reban ayam tertutup. Sebagai contoh dia memulakan segala kerja, menebang pokok dan meratakan tanah, berlori-lori tanah telah diangkat untuk menambak kawasan yang memang rendah dan berair itu.

2. Dialog
“Dah berapa kali kau menjual ayam?” tanya Azam

3. Imbas muka
Hakim pernah berseloroh, “Kalau aku berjaya menebus kembali tanah itu, aku nak dirikan sebuah memorial.”

4. Imbas kembali
“Kau ingat kan , tanah inilah yang kita tuntut di mahkamah dengan susah payah.”

5. Kejutan
Nilai jualan dari rebanku ialah lapan puluh lima ribu ringgit. Tetapi akhirnya hanya tiga belas ribu sahaja yang masuk ke kantungku.Tujuh puluh dua ribu adalah untuk RAJA kerana membayar harga anak-anak ayam, harga dedak dan ubat-ubatan.Dari tiga belas ribu itulah aku membayar hutang bank, gaji pembantu, upah penangkap ayam, membayar bil elektrik dan bil air yang cukup tinggi dan segala kos penyelenggaraan yang lain.

F. WATAK DAN PERWATAKAN
1. Hakim
- Anak kepada Hassan dan cucu kepada Kaduk.
-Seorang yang berani memperjuangkan hak. Sebagai contoh Hakim berani menuntut tanah milik datuknya dengan memfailkan kes di mahkamah melalui sahabatnya, Azam.
-Seorang yang gigih menceburi bidang keusahawanan. Sebagai contoh Hakim mendapat bantuan agensi kerajaan sebelum menjalankan bidang penternakan ayam yang dirancangnya.
-Seorang yang tabah menghadapi masalah. Sebagai contoh Hakim tabah mengharungi cabaran akibat kegagalannya dalam bidang keusahawanan.
-Seorang yang rajin menuntut ilmu.  Sebagai contoh Hakim berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti.

2. Azam.
-Sahabat baik Hakim semasa di universiti.
-Seorang yang suka membantu orang lain.  Sebagai contoh Azam membantu Hakim dengan menjadi peguamnya dalam kes tuntutan tanah milik datuknya.
-Seorang yang rajin menuntut ilmu.  Sebagai contoh walaupun Azam sudah memiliki ijazah dalam bidang undang-undang namun dia sanggup menghadiri kursus selama setahun di luar negara untuk menambah pengetahuannya.
-Seorang yang prihatin. Sebagai contoh Azam sanggup mendengar masalah-masalah yang dihadapi oleh Hakim dalam usaha penternakan ayamnya kerana dia prihatin terhadap sahabatnya itu.

3. Kaduk.
- Datuk kepada Hakim dan ayah kepada Hassan.
-Seorang yang suka bersabung ayam. Sebagai contoh Kaduk bersabung ayam dengan raja.
-Seorang yang mentaati raja. Sebagai contoh Kaduk sanggup menyerahkan ayam Kunani apabila diminta oleh raja.

4. Raja
-Seorang yang suka bersabung ayam.  Sebagai contoh raja bersabung ayam dengan Kaduk.
-Seorang yang suka mengambil kesempatan atas kelemahan orang lain.  Sebagai contoh raja telah menukarkan ayamnya dengan ayam kunani Kaduk untuk memenangi pertandingan itu.

G. LATAR
1. Latar masa
a. Zaman lampau. Sebagai contoh Kaduk pernah bersabung ayam dengan ayam raja.
b. Zaman selepas merdeka. Sebagai contoh Hakim didedahkan oleh kerajaan melalui Dasar Ekonomi Baru terhadap projek penternakan ayam secara kontrak dengan syarikat RAJA.
c. Dalam masa setahun.  Sebagai contoh Hakim mengalami kerugian dalam masa setahun dia menjalankan perternakan ayamnya.

2. Latar tempat.
a. Mahkamah. Sebagai contoh kes tuntutan Hakim terhadap tanah milik datuknya dijalankan di mahkamah.
b. Tanah Kaduk. Sebagai contoh Hakim menjalankan projek ternakan ayamnya di tanah Kaduk.
c. Kampung. Sebagai contoh penduduk kampung mendakwa lori-lori Hakim telah merosakkan jalan kampung mereka.
d. Universiti. Sebagai contoh Hakim dan Azam melanjutkan pelajaran di universiti  yang sama.

H. LATAR MASYARAKAT
1. Masyarakat yang mementingkan bidang keusahawanan. Sebagai contoh para menteri menyeru rakyat menceburi bidang keusahawan melalui pertanian yang mengeluarkan lebih banyak makanan.
2. Masyarakat yang sensitif terhadap keadaan sekeliling. Sebagai contoh penduduk kampung merungut apabila mendapati jalan di kampung mereka rosak akibat dilalui oleh lori-lori Hakim.
3. Masyarakat yang bekerja untuk mencari rezeki. Sebagai contoh Hakim mengambil pekerja-pekerja untuk bekerja di projek penternakan ayamnya.
4. Masyarakat yang mengamalkan sistem feudal. Sebagai contoh wujud dua golongan iaitu golongan pemerintah dan golongan rakyat semasa hayat Kaduk.

I. GAYA BAHASA
1. Sinkope.  Sebagai contoh: kau, ku
2. Pengulangan kata.  Sebagai contohnya: Kami sama-sama membela ayam dan kami sama-sama menggadai tanah. Kami sama-samaberada di bawah cengkaman orang berkuasa.
3. Kata ganda. Sebagai contonya: bangunan-bangunan, sama-sama dan tanah –tanah.
4.Bahasa Arab. Sebagai contoh: Assalamualaikum, Alhamdulillah
5. Bahasa Inggeris. Sebagai contoh Global Chiken
6. Simile. Sebagai contoh : Bank akan merampas tanahku tak ubahseperti raja merampas tanah datukku dahulu.
7. Personifikasi. Sebagai contoh; Setiap musim syarikat payung akan mengatur lori-lori untuk mengangkut ayam-ayam yang sudah besar.

J. NILAI
1. Nilai keadilan. Sebagai contoh hakim menuntut keadilan di mahkamah bagi pihak datuknya yang telah ditipu.
2. Nilai keberanian. Sebagai contoh hakim berani menceburi bidang keusahawan yang tidak pernah dilakukannya sebelum ini.
3. Nilai kegigihan.Sebagai contoh Hakim gigih menjadi penternak ayam walaupun dirinya terpaksa menanggung hutang yang banyak.
4. Nilai keprihatian. Sebagai contoh Azam sangat prihatin dengan masalah yang dihadapi oleh hakim dengan memberi semangat kepadanya untuk terus berjaya menjadi penternak moden sebelum dia berangkat ke luar negara untuk berkursus.
5. Nilai tolong-menolong. Sebagai contoh Azam sanggup menjadi peguam Hakim untuk menolongnya mendapatkan hak tanah seluas empat ekar  milik datuk hakim.

K. PENGAJARAN
1. Kita hendaklah menuntut hak kita yang dirampas oleh orang lain.  Sebagai contoh Hakim menuntut hak milik tanah datuknya yang diambil raja di mahkamah.
2. Kita hendaklah gigih berusaha dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Sebagai contoh Hakim gigih berusaha untuk mendapatkan kelulusan bank bagi menjayakan projek penternakan ayam walaupun terpaksa meminda kertas projeknya beberapa kali sebelum bank meluluskan permohonannya dengan bantuan Yang Berhormat.
3. Kita hendaklah berani menceburi bidang perniagaan. Sebagai contoh hakim berani mengusahakan tanah peninggalan datuknya dengan menjalankan penternakan ayam untuk dijual.
4. Kita hendaklah menolong  golongan yang memerlukan bantuan. Sebagai contoh Azam membantu sahabatnya dengan menjadi peguam bagi mendapatkan hak milik tanah datuk Hakim.
5. Kita janganlah mengambil kesempatan terhadap golongan yang lemah.  Sebagai contoh Syarikat RAJA mengenakan bayaran yang tinggi terhadap makanan dan ubatSLIDE KADUK AYAM DAN RAJA

Kaduk, Ayam dan Raja
(Zurinah Hassan)

Sinopsis
Cerpen ini mengisahkan seorang pemuda bernama
Hakim yang berusaha untuk mendapatkan tanah datuknya
semula yang te...

Hakim yang mempunyai pendidikan tinggi berusaha
untuk mendapatkan tanah datuknya semula yang tergadai
dengan bantuan rakan...

Dengan pinjaman daripada pelbagai pihak, akhirnya Hakim
berjaya memulakan penternakan ayam sebanyak 10 000
ekor.
Setelah h...

Tema
Cerpen ini bertemakan kesungguhan dan kegigihan
seorang anak muda yang menceburi bidang
keusahawanandan cabaran yang ...

Persoalan
Persoalan Huraian / Contoh
Pemberian nama yang baik
kepada anak
Pak Kaduk dan Hassan telah
memberikan nama yang ...

Kegigihan pemuda bagi
menjayakan sesuatu
perancangan
Hakim sangat gigih dengan cara
berbincang dan mendapat nasihat
daripa...

Plot
Permulaan
Pak Kaduk berkaga ayam dengan raja. Walaupun ayamnya menang
tetapi tanahnya dirampas oleh raja. Sejak itu, ...

Perkembangan
Hakim merupakan seorang pemuda lulusan universiti yang telah berusaha untuk menebus tanah pusaka yang
tergada...

Konflik
Hakim menggunakan tanah itu untuk menternak ayam secara
komersial. Hakim terpaksa berhutang dengan pelbagai pihak ...

Klimaks
Hakim hanya mendapat keuntungan yang sedikit kerana hasil
ternakan ayam terpaksa dibayar kepada Syarikat RAJA dan
...

Peleraian
Akhirnya, Hakim sedar bahawa penganiayaan berlaku sejak zaman
dahulu sehingga sekarang. Pihak yang memegang kuas...

Teknik Penceritaan
Pemeriaan
Dia dan isteri serta seorang anak
lelaki, hidup merempat dan
menumpang di atas tanah yang
seb...

Dialog
“Dah berapa kali kau
menjual ayam?” tanya
Azam. “Sudah enam kali.
Ayam-ayam kecil yang
lihat di dalam reban tadi
ia...

Imbas
kembali
Sejak dahulu, dia sering
mendengar pidato, “Tuan-
tuan dan puan-puan…” (hal.
48)

Imbas
Muka
“Apa gunanya membina…
mana ada pelancong yang
nak datang…” (hal.66)

Watak dan Perwatakan : Watak
Utama
Perwatakan Huraian / Contoh
Hakim
Cucu Kaduk Hakim ialah anak Hassan dan cucu
Kaduk.
Ka...

Bijaksana dalam tindakan Hakim sangat bijaksana ketika
membuat perancangan untuk
mendapatkan tanah datuknya
semula.
Mereka...

Watak Sampingan
Perwatakan Huraian / Contoh
Azam
Sahabat baik Hakim berkelulusan
undang-undang
Azam ialah sahabat baik Hak...

Suka memberikan nasihat kepada
Hakim
Azam seuka memberikan nasihat
kepada Hakim jika didapati Hakim
membuat keputusan yang...

Latar
• Latar tempat
– Di mahkamah – tempat Azam berhujah untuk
mendapatkan tanah datuk Hakim yang telah
dirampas oleh raj...

Latar Masyarakat
Latar Masyarakat Huraian/Contoh
Masyarakat yang cinta akan salasilah
keluarga
Hakim berjaya membersihkan ...

Latar Masyarakat Huraian/Contoh
Masyrakat yang menindas pihak lain. Syarikat RAJA hanya untuk
mementingkan keuntungan dan ...

Gaya Bahasa
• Sinkope - “… aku nak dirikan sebuah memorial.”
(hal.47)
• Repetisi - “Mereka menghantar anak-anak ayam,
mere...

Nilai
• Kegigihan - Hakim berusaha dengan gigih untuk
mendapatkan tanahnya kembali. Mereka menghantar
langkah dengan tekun...

• Ketabahan - Hakim tabah apabila beberapa kali kertas
kerjanya terpaksa dipinda dan beberapa kali turun naik
bank untuk b...

Pengajaran
• Kita hendaklah sentiasa bersabar ketika menghadapi
dugaan.
– Hakim tetap bersabar dan meneruskan usaha
ternak...

• Kita hendaklah sentiasa bersama-sama rakan, sama
ada ketika senang atau susah.
– Azam ialah sahabat baik Hakim yang sent...


TERIMA KASIH