Monday, November 2, 2020

KARANGAN BERPANDU - PENDERMAAN ORGAN DI MALAYSIA

KARANGAN BERPANDU:

Mata pelajaran           : Bahasa Melayu Tingkatan 4

Tingkatan                   : 4 Al-Farabi dan 4 Al-Ghazali

Tarikh/ hari                : 2 November 2020/ Isnin

Masa                           : 7.30 – 9.30 pagi


Rajah 1: Statistik pendermaan organ di Malaysia (2008 -2015)

Rajah 2: Isu pendermaan organ di Malaysia.


SOALAN:

Berdasarkan rajah 1 dan rajah 2 di atas, bincangkan perkembangan pendermaan organ di Malaysia dan faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Panjang karangan anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan sahaja.

 

PANDUAN JAWAPAN:

a. Pengenalan:

- Maksud pendermaan organ.

- Mengapakah pendermaan organ diperlukan.

- Apakah pandangan orang ramai tentang pendermaan organ?

 

b. Perkembangan pendermaan organ:

1. Bagaimanakah bentuk perkembangan penderma organ dari setahun ke setahun?

2. Berapakah jumlah penderma organ setakat ini.

3. Adakah jumlah ini mencukupi?

 

c. Pengikrar penderma organ:

1. Bagaimanakah bentuk perkembangan pengikrar penderma organ.

2. Berapakah jumlah pengikrar pendermaan organ setakat ini?

3. Adakah jumlah ini mencukupi.

 

d. Faktor menggalakkan pendermaan organ:

1. berkurangnya kebimbangan menderma organ akan mencacatkan mayat.

            - dilakukan setelah penderma meninggal dunia

            - tidak akan menjejaskan mayat

            - tidak akan menjejaskan proses pengkebumian

 

2. hilangnya kebimbangan organ diambil tanpa kebenaran waris.

            - hanya akan diambil dengan kebenaran bertulis daripada waris.

            - penderma perlu menyediakan wasiat sebelum menderma.

            - jika masih hidup – hanya sebahagian hati dan satu bahagian buah pinggang sahaja.

 

3. Pengetahuan bahawa hukum menderma organ adalah harus.

            - bagi Islam – menderma organ hukumnya harus

            - bagi agama lain – menderma organ satu amalan mulia

 

e. Penutup:

- Adakah pendermaan organ perlu diperluas?

- Saranan anda kepada orang ramai.

- Peribahasa yang sesuai?