Friday, November 20, 2020

KARANGAN BM - CIRI POTENSI DIRI DAN LANGKAH MENGGILAP POTENSI DIRI REMAJA.

BAHASA MELAYU

TINGKATAN    : 4 AL-GHAZALI & 4 AL-FARABI

TARIKH            : 23 NOVEMBER 2020

MASA                : 7.30 - 9.30 PAGI

KAEDAH          : PDPR ONLINE (GOOGLE MEET/ CLASSROOM)

_____________________________________________________

SOALAN

Belia merupakan pemimpin negara pada masa hadapan. Belia yang cemerlang akan menjadi aset penting untuk kemajuan negara. Bincangkan ciri-ciri potensi diri yang harus dimiliki oleh belia di negara kita dan langkah untuk menggilap potensi diri dalam diri golongan belia. Panjang karangan hendaklah tidak kurang dari 380 patah perkataan. 

AKTIVITI 1:

Tonton video diberi dan senaraikan langkah untuk menggilap potensi diri kita.

AKTIVITI 2:

Bincangkan rajah di beri untuk membantu anda memahami ciri potensi diri dan langkah untuk menggilap potensi diri anda.

Rajah 1: Ciri-ciri potensi diri:

Rajah 2: Langkah menggilap potensi diri

AKTIVITI 3:

Kembangkan isi karangan di bawah:

ISI KARANGAN

1. Pengenalan:

- Maksud potensi diri - Potensi diri merupakan kemampuan atau kekuatan diri seseorang baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang.

- Bagaimana potensi diri belia di negara kita.

 Isi:

2. Ciri-ciri potensi diri yang perlu ada dalam diri belia:

i.                     Memiliki daya kepimpinan yang tinggi

ii.                   Berdaya upaya dan bersifat positif

iii.                  Memiliki sensitivity yang tinggi/ prihatin

iv.          Memiliki sifat keusahawanan             

iv.                 Kredtif dan inovatif

 

3. Cara meningkatkan potensi diri:

i.                     Mencari perkara yang paling diminati dalam diri

ii.                   Melakukan perkara baru dalam hidup

iii.                  Keluar dari zon selesa

iv.                 Mempelajari cara untuk mengembangkan potensi diri

v.                   Merujuk mentor untuk membantu perkembangan potensi diri

 

4. Penutup:

- Berfikir secara untuk menjadi lebih baik.

- Berusaha secara maksimum untuk menggali potensi diri

- Di mana ada kemahuan di situ ada kejayaan.