Monday, June 22, 2009

Jawapan Latihan Rumusan 3

Kebaikan Membeli Barangan Tempatan.

Petikan membincangkan kebaikan-kebaikan membeli barangan tempatan.

Membeli barangan tempatan dapat meningkatkan pasaran hasil keluaran industri di Malaysia sekali gus menjana ekonomi negara. Kualiti barangan tempatan juga adalah setanding dengan hasil keluaran yang diimport. Apabila kita membeli barangan tempatan kita dapat mengurangkan pembelian barangan import. Pada masa yang sama, tindakan itu dapat mengurangkan aliran wang keluar negara. Selain itu, membeli barangan tempatan dapat menggalakkan perkembangan industri tempatan. Pembeli juga beruntung kerana harga barangan tempatan lebih murah.

Sementara itu, cabaran bagi barangan tempatan termasuklah sikap rakyat yang gemar mengagung-agungkan barangan import. Barangan tempatan juga sukar menembusi pasaran antarabangsa.

Kesimpulannya, rakyat Malaysia perlu mengutamakan barangan tempatan agar pasaran barangan tersebut mampu menempuhi pasaran antarabangsa.
-----------------------------------------------------