Monday, June 22, 2009

Jawapan Latihan Rumusan 4

Masyarakat Majmuk di Malaysia.

Petikan membincangkan sifat-sifat masyarakat majmuk di Malaysia.

Antara ciri masyarakat majmuk di Malaysia adalah terdiri daripada berbilang-bilang kaum iaitu Melayu, Cina dan India. Selain itu, mereka menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. Setiap kaum juga mengamalkan sikap toleransi serta saling menghormati. Masyarakat majmuk di Malaysia juga bercirikan semangat perpaduan yang jitu. Di samping itu, setiap kaum bebas mengamalkan budaya dan kepercayaan masing-masing. Pada masa yang sama, setiap kaum menghormati kebudayaan kaum lain tanpa berasa janggal.

Perpaduan kaum dapat dibentuk melalui sistem pendidikan bersepadu sejak di sekolah rendah. Perpaduan juga dapat dibentuk melalui semangat kerjasama antara kaum.

Kesimpulannya, setiap kaum di Malaysia perlu bersatu padu agar masyarakat majmuk di negara kita dapat hidup dengan harmoni.
------------------------------------------------------------