Monday, June 15, 2009

Latihan Pemahaman Puisi SPM

KAEDAH MENJAWAB SOALAN PEMAHAMAN PUISI (SAJAK/ PANTUN/ SYAIR/ GURINDAM/ SELOKA/ DLL)

1. Gunakan Bahasa Melayu Moden. Tukarkan bahasa puisi kepada bahasa Melayu Moden.

2. Gunakan ayat yang lengkap. Jangan gunakan poin atau tidak mengulas ayat soalan.

3. Pastikan isi cukup berdasarkan jumlah markah yang diberi.

4. Sebaiknya, 1 ayat 1 isi. (Maksimum 1 ayat, 2 isi)

5. Gunakan penanda wacana untuk menyambung setiap ayat.

6. Jika soalan berbentuk umum, jangan rujuk petikan puisi. Fikirkan jawapan sendiri.

7. Soalan nilai/ persoalan/ pengajaran/ perwatakan : Lihat bentuk perkataan atau kunci kata soalan sama ada perlukan contoh atau tidak. (sila rujuk "Latihan Pemahaman Prosa Tradisional dalam blog ini)

Contoh Latihan Puisi:

______________________________________________________________

Latihan Pemahaman Syair 1:
Baca petikan syair di bawah kemudian jawab soalan-soalan yang diberi dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Syair Kelebihan IlmuIlmu itu gemala sakti,
Sinarnya cerah cahaya sejati,
Asal puncanya lamun didapati,
Sukar bercerai sehingga mati.

Harganya tidak dapat dinilaikan,
Sebuah dunia belinya bukan,
Kuasanya besar sukat digunakan,
Di laut di darat di rimba di pecan.

Masa seorang ialah taulan,
Teman berbeka suluh jalan,
Masa berhimpun ia pengenalan,
Hias penyata polan si polan.

Bagi yang duka ia penghibur,
Ia penerang bagi yang kabur,
Ialah kandil di dalam kubur,
Lamun dengannya beramal subur.

Ia penerang jalan ke syurga,
Ia pemuas tekak yang dahaga,
Ialah sungai ialah telaga,
Laut yang luas ialah juga.

Ialah alat sangat berguna,
Idaman orang yang bijaksana,
Hamparnya luas sangat saujana,
Tepinya ajal sempadannya fana.

1. Apakah maksud baris “Masa seorang ialah taulan” seperti yang diungkapkan penyair pada rangkap ketiga, baris pertama syair tersebut? (2 markah)
2. Apakah kelebihan orang yang berilmu seperti yang terdapat dalam rangkap ke empat syair di atas? (3 markah)
3. Pada pendapat anda, apakah akibatnya jika seseorang itu tidak mementingkan ilmu pengetahuan dalam kehidupannya? (3 markah)
4. Huraikan tiga persoalan yang terdapat dalam syair di atas. (3 markah)
5. Apakah jenis puisi di atas? Mengapakah anda berkata demikian? (3 markah)
6. Apakah yang dimaksudkan oleh penyair dalam 2 baris ayat di bawah?
Masa berhimpun ia pengenalan,
Hias penyata polan si polan. (3 markah)

(Jawapan)

________________________________________________________________
Latihan Pemahaman Pantun Enam Kerat 2:
Baca petikan pantun di bawah kemudian jawab soalan-soalan yang diberi dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Pantun Enam Kerat

Ular tedung jangan dipermudah,
Bisanya dapat membawa maut,
Jika tak maut merana juga,
Berhujan berpanas aku tak endah,
Keris lembing aku tak takut,
Kehendak hati kuturut juga.

Kuda liar berkeliling kota,
Kota terbuat dari kayu,
Tempat berkawal lasykar Feringgi,
Kami mendengar khabar berita,
Bunga kembang sudahpun layu,
Gugur ke bumi tak harum lagi.

Penakik pisau raut,
Ambil galah sebatang lintabung,
Seludang dijadikan nyiru,
Setitik dijadikan laut,
Sekepal dijadikan gunung,
Alam terbentang dijadikan guru.

Sultan muda dari Lampung,
Memikul cangkul dengan bajak,
Singgah minum di lepau nasi,
Sudah sekah tempat bergantung,
Telah patah tempat berpijak,
Ke mana hendak digapai lagi.

1. Berdasarkan pantun di atas, apakah yang dimaksudkan dengan ungkapan “Alam terbentang dijadikan guru” ? (2 markah)
2. Apakah maksud yang terdapat dalam rangkap ketiga pantun tersebut? Apakah kesan yang akan dialami sekiranya seseorang itu tidak mengamalkan sikap seperti yang terdapat dalam rangkap tersebut? (3 markah)
3. Pada pendapat anda, apakah yang perlu dilakukan oleh para gadis agar perkara buruk seperti yang dinyatakan dalam rangkap kedua pantun tersebut tidak berlaku? (3 markah)
4. Huraikan tiga persoalan yang terdapat dalam pantun di atas. (3 markah)
5. Pada pendapat anda, apakah jenis puisi di atas? Mengapa anda berkata begitu? (3 markah)
(Jawapan)

__________________________________________________________________

Latihan Pemahaman Pantun Lapan Kerat 3:
Baca petikan pantun di bawah kemudian jawab soalan-soalan yang diberi dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Pantun Lapan Kerat

Sarang merbah di celah dahan,
Tempat punai bermain di situ,
Berkejar-kejaran anak rusa,
Tampak dari tanah seberang,
Bersyukur aku kepada Tuhan,
Kalau nasib memang begitu,
Akan merana sepanjang masa,
Harap pada kasihan orang.

Bagus rupanya bunga melur,
Putih rupanya bunga pinang,
Berukir bertangkai perak,
Permainan raja perempuan,
Cawan, cerek sudah teratur,
Pinggan, mangkuk sudah terhidang,
Pengganan mulia sudah terletak,
Samalah duduk kita makan.

Korek perigi di parit seberang,
Tepi parit tumbuh mengkudu,
Berselang dengan pokok puding,
Hidup subur kanan dan kiri,
Tuan pergi dagang seorang,
Tiada saudara tempat mengadu,
Tiada saudara tempat berunding,
Pandai-pandailah membawa diri.

1. Apakah bentuk cabaran yang terpaksa dihadapi oleh orang yang merantau di tempat lain? (3 markah)
2. Pada pendapat anda, patutkah kita memiliki sikap seperti yang dinyatakan oleh pemantun dalam rangkap pertama pantun di atas? Mengapakah anda berkata demikian? (3 markah)
3. Berdasarkan rangkap kedua pantun di atas, bagaimanakah kita seharusnya melayan tetamu kita? (3 markah)
4. Huraikan tiga persoalan yang terdapat dalam pantun di atas. (3 markah)
5. Huraikan dua unsur gaya bahasa yang digunakan oleh pemantun pada rangkap kedua pantun tersebut. (2 markah)
(Jawapan)
_________________________________________________________________

Latihan Pemahaman Syair 4:
Baca petikan pantun di bawah kemudian jawab soalan-soalan yang diberi dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Syair Jong Pecah

Assalamualaikum saya ucapkan,
Salam sejahtera handai dan rakan,
Sebuah Syair saya sajikan,
Bersama-sama kita menungkan.

Duhai dengarlah suatu cetera,
Di zaman dahulu sebuah Negara,
Bangsa bijak gagah perwira,
Hidup bersatu aman sejahtera.

Berkali-kali dicuba musuh,
Negara dilanggar hendak diruntuh,
Berkat bersatu rakyat teguh,
Tetap berdaulat berdiri kukuh.

Hinggalah sampai saat yang gelap,
Entah di mana salah dan silap,
Entah siapa lalai dan lelap,
Rakyat berbalah daulat pun malap.

Jadilah kita bangsa terjajah,
Terjejas daulat tercemar maruah,
Politik rebeh ekonomi rebah,
Siang malam berhati gundah.

Kita dijajah empat kurun,
Ditambah empat puluh enam tahun,
Budaya dan ilmu setandus gurun,
Harga diri semakin turun.

Bangkit pahlawan demi pahlawan,
Berjuang merebut kemerdekaan,
Bunga bangsa gugur terkorban,
Harumnya lesap ditelan zaman.

Sampailah waktu rakyat jelata,
Berpadu erat seia sekata,
Tahan bahaya tahan derita,
Mendaulatkan kembali negara kita.

Tiga puluh tiga tahun sejak bergema,
Kita merdeka dilaung bersama,
Negara dan bangsa menempa nama,
Banyak impian telah terjelma.

Aduh mengapa kita berbalah,
Sama sendiri berpecah-pecah,
Kenyanglah yu bila jong pecah,
Hitamlah tanda dalam sejarah.

Ya Ilahi Tuhan yang Rahman,
Teguhkan bangsaku di dalam iman,
Kea rah perpaduan berikan pedoman,
Agar sejahtera zaman-berzaman.

Tamatlah sudah madah dan cetera,
Untuk renungan saudari saudara,
Bersatu bangsa teguh negara,
Wassalamualaikum, salam sejahtera.

1. Apakah yang dimaksudkan dengan “Rakyat berbalah daulat pun malap” dalam petikan puisi di atas? (2 markah)
2. Menurut penyair, mengapakah negara kita terjajah terlalu lama? (3 markah)
3. Pada pendapat anda, sebagai rakyat yang berjiwa patriotik apakah peranan yang dapat anda lakukan bagi menjamin kedaulatan negara kita berkekalan? (3 markah)
4. Beri tiga pengajaran yang dapat kita ambil daripada puisi di atas. (3 markah)
5. Apakah yang dimaksudkan dengan gaya bahasa simile? Beri satu contoh penggunaan gaya bahasa simile dalam puisi di atas. (2 markah)
(Jawapan)
_______________________________________________________________

Latihan Pemahaman Seloka 5:
Baca petikan puisi di bawah kemudian jawab soalan-soalan yang diberi dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Seloka Pandai Pak Pandir

Anak dipijak dagang dijinjing,
Kucing dibunuh tikus dibela,
Harta habis badan tergadai,
Mendengar gelagak dagang,
Tak sedar bertelanjang,
Mendengar guruh di langit,
Air di tempayan dicurahkan,
Mulut kena suap pisang,
Buntut kena cangkuk onak,
Gunting makan di hujung,
Pak Pandir juga yang menanggung,
Apa didengar gelagak dagang,
Orang berbunga dia berbunga,
Orang berbuah dia haram,
Kilat memancar hujan tak jadi,
Awak juga berkecundangan.

1. Apakah keburukan daripada sikap “Mendengar guruh di langit, Air di tempayan dicurahkan,” seperti dalam puisi di atas? (2 markah)
2. Pada pandangan anda, bagaimanakah caranya kita dapat melakukukan bagi mengelakkan nasib malang seperti yang dialami oleh Pak Pandir? (3 markah)
3. Jelaskan tiga persoalan yang terdapat dalam puisi di atas. (3 markah)
4. Apakah bukti yang menunjukkan Pak Pandir sentiasa bernasib malang? (3 markah)
(Jawapan)
__________________________________________________________________

Latihan Pemahaman Puisi 6:
Baca petikan puisi di bawah kemudian jawab soalan-soalan yang diberi dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Tukang Gunting

Pada batang bongkok
semarak api tua ini
ia tambatkan perahu hidup
di tebing lalu-lalang
di lumpur sungai manusia.

Dengan sebilah gunting
sebuah cermin sompek
sebuah sisir rongak
dan bangku kaki tiga
ia ukir nafkah keluarganya.

Seperti semarak api
begitulah bersemarak hatinya
seperti bunga semarak api
gugur di tanah
begitulah berbunga denyutnya
terkumpul di darah.

Sementara pelanggan tiba
ia duduk di hadapan cermin
menyikat remajanya
dan merapi tuanya
dengan sisir rongak.

Pada batang bongkok
semarak api tua ini
ia tambatkan masa depan
empat orang anak
serta isteri setianya.

1. Mengapakah tukang gunting masih berusaha untuk mencari nafkah walaupun dia telah tua? (2 markah)
2. Nyatakan bukti yang menunjukkan bahawa tukang gunting itu ialah seorang yang miskin? (3 markah)
3. Apakah yang dilakukan oleh tukang gunting itu semasa dia menunggu pelanggannya tiba? (3 markah)
4. Sekiranya anda ialah anak tukang gunting tersebut, apakah yang dapat anda lakukan untuk membantu tukang gunting itu? (3 markah)
5. Apakah yang dimaksudkan dengan gaya bahasa anafora? Beri dua contoh gaya bahasa anafora dalam puisi di atas. (3 markah)
(Jawapan)
__________________________________________________________________

Latihan Pemahaman Puisi 7:
Baca petikan puisi di bawah kemudian jawab soalan-soalan yang diberi dengan menggunakan ayat anda sendiri.
Keindahan Yang Hilang

I
Sayup-sayup undan tua berlagu hiba
terbang beriring di rembang petang
renik-renik mengirai bulu carik
melayang satu-satu berbaur debu
lesu berapungan di air lalu.

Daun-daun menghijau alangkah segar
kemilau danau disinar mentari
kali tenang betapa lembut mengalir ke muara
kedamaian melingkar rimba
lalu tumpah kasih yang jernih
erat bertaut cinta kasih.

Malam hiba dadanya unggu luka
pungguk tersedu pilu di atas batu
bulan tiada lagi mendandan wajah
bintang malam pudar sinarnya.

II
Orang bicara bulan bintang di makmal
pada buku, data dan computer
lalu bulan dan cerkawala bisa diteroka
bias kembara di planet dan angkasa.

Undan patah sayap gugur bulunya bertaburan
suara siapa parau mendera di malam lara
kali tenang tiba-tiba airnya bengis melanda
kepada siapa anak-anak kota desa berhutang nyawa.

III
Bulan kini bukan lagi menara kasih jernih
bintang-bintang bukan lagi saksi sumpah kekasih.

1. Gambarkan keindahan alam sebelum berlakunya pencemaran alam seperti dalam puisi di atas. (3 markah)
2. Berdasarkan petikan di atas apakah kesan pencemaran alam sekitar kepada semua hidupan di dunia ini? (3 markah)
3. Pada pendapat anda, mampukah ilmu yang dimiliki oleh manusia mengatasi masalah pencemaran alam sekitar yang berlaku? Beri alas an anda. (3 markah)
4. Jelaskan tiga pengajaran yang dapat anda ambil daripada puisi di atas. (3 markah)
(Jawapan)

Latihan Pemahaman Puisi 8:
Baca petikan puisi di bawah kemudian jawab soalan-soalan yang diberi dengan menggunakan ayat anda sendiri.
Di Kota Kecilku

Di sini aku pulang,
tempat bersekolah dan dibesarkan
lewat padang Speedy
terus ke durian sebatang
semuanya kini terasa kecil
mengimbau rindu
dan kenangan.

Di sini anak belasan tahun
mulai mengenal cinta dan ilmu
pengorbanan ayah dan emak
keakraban teman dan pergelutan
detik itu mengambang bagai mimpi
sewaktu kulewati kota kecilku ini.

Sesaat tiba ke muka sekolah
telah lama kutinggalkan
kini sudah berubah
terasa sepi
suara guru yang memberikan markah
pada pangkat pertama
buat si anak desa
dan ayahku tak berkata bangga.

Di sini anak desa
mengenal dunia
di kota kecilnya
padang Speedy
dan Durian sebatang
meski berubah pandangan
mengimbau rindu dan kenangan
sayang.

1. Apakah yang diingati oleh penyajak dalam perjalanan beliau dari Padang Speedy ke Durian sebatang? (3 markah)
2. Apakah kenangan yang menjelma dalam ingatan penyajak semasa beliau berada di hadapan sekolah lamanya? (2 markah)
3. Pada pendapat anda, apakah sumbangan yang boleh diberi oleh anak-anak desa yang telah mendapat kejayaan di perantauan? (3 markah)
4. Huraikan tiga nilai murni yang terdapat dalam puisi di atas. (3 markah)
(Jawapan)