Wednesday, August 12, 2009

Perkataan hampir sama bunyi.

Membina perkataan hampir sama bunyi:

Perhatian:

1. Jangan lakukan kesalahan tatabahasa atau ejaan. ( potongan setengah markah )
2. Jangan letakkan sebarang imbuhan pada kata yang diberikan. ( 0 markah )
3. Jangan gandakan kata yang diberikan. ( 0 markah )
4. Jangan bentuk Kata Nama Khas daripada kata yang diberikan. ( 0 markah )
5. Jangan gunakan kata yang diberikan sebagai simpulan bahasa atau cogan kata. ( 0 markah )
6. Jangan bentuk kata yang diberikan sebagai kata majmuk. ( 0 markah )

7. Untuk kata nama tidak berimbuhan, anda boleh menggunakan ayat dialog:
Contohnya - tebang ("Jangan tebang pokok buluh itu", kata Chong Meng.)
8. Jangan buat ayat yang tidak menunjukkan makna. ( 0 markah )
Contohnya - tebang (Saya bertanya guru saya maksud perkataan tebang.)


Bina ayat daripada perkataan yang diberi di bawah bagi menunjukkan anda faham penggunaan dan maksudnya.


1. hemah / hemat

2. kerangka / rangka
3. perap / perah

4. melarik / melirik
5. mentaksir / mentafsir

6. menjurus / menjirus
7. mengubah / menggubah

8. menghembuskan / menghemburkan
9. menatap / meratap

10. meraung / melaung
11. menyumpah / menyampah

12. rencam / rencah
13. diharap / digarap

14. laksana / laksamana
15. sering / seiring

16. menghidap / menghadap
17. secocok / secucuk

18. sasaran / sesaran
19. tergolong / tergulung

20. sepadan / sempadan
21. persatuan / penyatuan

22. menembuk / menembok
23. sembang / sumbang.

24. menyeluruh / menyeloroh
25. belot / belut

26. mengindahkan / mengendahkan
27. menyerap / mencerap

28. mengabaikan / mengaibkan
29. tapak / tepak

30. menyuraikan / menyuarakan
31. bertitah / bertatah

32. gumpal / gempal
33. mencolek / menculik

34. memerah / memeras
35. melencong / melancong

36. bertelur / bertelor
37. berkenan / berkenaan.

38. menempa / menempah
39. menyurut / menyorot

40. melagakan / melegakan
41. melayukan / melayurkan

42. mengibas / mengimbas
43. pedalaman / pendalaman

44. merimaskan / meramaskan
45. benteng / beting

46. menuntun / menonton
47. pujuk / pojok.

48. beradat / beradab
49. hempas / hampas

50. lengan / lengang
51. tabik / tabib

52. resmi / rasmi
53. padan / pandan

54. perah / perap

.............................................................................................................