Monday, December 21, 2020

BAHASA MELAYU : BAHASA MELAYU STANDARD

BAHASA MELAYU

TINGKATAN : 4 AL-GHAZALI & 4 AL-FARABI

TAJUK : MENUKARKAN AYAT KLASIK KEPADA AYAT STANDARD

__________________________________________________________ 

Soalan 1: 

Tukarkan ayat bahasa klasik di bawah supaya menjadi ayat bahasa Melayu standard tanpa mengubah maksudnya.


Soalan 2: 

Tukarkan ayat bahasa klasik di bawah supaya menjadi ayat bahasa Melayu standard tanpa mengubah maksudnya.


Soalan 3: 

Tukarkan ayat bahasa klasik di bawah supaya menjadi ayat bahasa Melayu standard tanpa mengubah maksudnya.


TAMAT