Sunday, January 17, 2021

BM TING 2: TAJUK 1- KEBERSIHAN DAN KESIHATAN

TEMA              : KEBERSIHAN DAN KESIHATAN

TAJUK            : Membaca mengikut intonasi dan mengenal perkataan.

MINGGU        : 1

TINGKATAN : 2 UM & 2 UKM

MASA              : 12.00 - 1.00 Tengah hari

__________________________________________________________

AKTIVITI 1:

Baca surat rasmi yang diberi di bawah dengan gaya dan intonasi yang betul.


AKTIVITI 2:
LATIHAN TAMBAHAN:
1. Bincangkan 5 cara untuk mendapat kesihatan yang baik.
2. Nyatakan 5 faedah jika kita mempunyai kesihatan yang baik.