Friday, February 2, 2018

KOMSAS TINGKATAN 4 - PROSA TRADISIONAL KEPIMPINAN MELALUI TELADAN

PROSA TRADISIONAL - KEPIMPINAN MELALUI TELADAN

A. SINOPSIS
             Kisah bermula apabila Seri Betara Majapahit berbincang dengan Patih Gajah Mada untuk menewaskan Melaka setelah kematian penjurit tujuh bersaudara. Ketujuh-tujuh penjurit dibunuh oleh laksamana di Bukit Cina. Justeru, Patih Gajah Mada merancang untuk  mengarahkan Kertala Sari membunuh Sultan Melaka dan laksamananya. Kertala Sari bersetuju dengan permintaan Patih Gajah kerana ingin membalas dendam atas kematian ayahnya yang dibunuh oleh laksamana Melaka.   
            Patih Gajah  membawa Kertala Sari mengadap Seri Betara dan menerangkan bahawa Kertala Sari merupakan penjurit yang sangat handal. Kehebatan Kertala Sari mengalahkan negeri Daha seorang diri  menyebabkan Seri Betara menitahkan Kertala Sari segera ke Melaka untuk membunuh Sultan Melaka dan laksamana Melaka dan menjanjikan jawatan penggawa agung kepadanya.
            Ketika berada di Melaka Kertala Sari menyemar sebagai pengikut Patih Kerma Wijaya. Di Melaka Kertala Sari mencuri harta saudagar-saudagar dan orang-orang kaya serta mencabuli isteri-isteri mereka. Keadaan ini menimbulkan kerisauan kepada Sultan Melaka dan menitahkan agar Temenggung serta orangnya menjaga keselamatan dan mengawal keadaan negeri Melaka dari kejadian kecurian. Namun kecurian masih tetap berlaku sehingga melibatkan rumah Bendahara. Hal ini kerana Kertala Sari menggunakan ilmu kesaktian untuk menggelakkan diri daripada ditangkap. Melihat pada keadaan tersebut laksamana menawarkan diri kepada Sultan untuk mengawal istana kerana mengikut firasatnya penjurit akan masuk ke istana pula.
            Dengan kebijaksanaan dan kecekapan serta ilmu yang dimiliki oleh laksamana berjaya mengagalkan rancangan Kertala Sari untuk mencuri harta raja,membakar dan mengamuk serta mengambil isteri-isteri sultan. Kertala Sari berjaya dibunuh oleh laksamana di tengah pasar, manakala kemaluan Kertala Sari dipotong sebagai bukti laksamana membunuhnya. Mayat Kertala Sari telah dikerat-kerat anggota badanya oleh penduduk yang menjumpai mayat tersebut untuk dibuktikan kepada sultan bahawa merekalah yang telah membunuh Kertala Sari. Namun laksamana telah menunjukkan bukti yang lebih kukuh kepada sultan bahawa beliaulah yang telah berjaya membunuh Kertala Sari. Baginda sultan telah memberi anugerah kepada laksamana atas kejayaan membunuh Kertala Sari
            Segala hasil curian yang telah disimpan oleh Kertala Sari di Bukit Cina berjaya ditemui dan Sultan telah mengarahkan semua empunya barang untuk menuntut barang-barang tersebut. Baginda sultan telah meminta supaya empunya barang-barang tersebut memberikan dua pertiga bahagian dari barang-barang tersebut kepada laksmana. Namun laksamana hanya bersetuju untuk mengambil satu bahagian sahaja dan barang-barang tersebut kesemuanya telah diagihkan oleh laksamana kepada fakir miskin dan orang-orang bawahannya tanpa mengambil sedikitpun dari harta tersebut. Akhirnya berita kematian Kertala Sari yang dibunuh oleh laksamana telah sampai ke pengetahuan Patih Gajah Mada di Majapahit. Patih Gajah Mada tidak putus asa terus mencari orang yang dapat membunuh Sultan dan Laksamana Melaka.  

B. TEMA 
Kepahlawanan seorang laksamana mempertahankan negara.Keberanian dan kegagahanan Laksamana mempertahankan negeri Melaka dari ancaman penjurit tujuh bersaudara serta Kertala Sari dari Majapahit yang membuat hura hara.

C. PERSOALAN
1. Persoalan keberanian dalam menegakkan keadilan.
2. Persoalan pemimpin mestilah seorang yang bijaksana.
3. Persoalan pemimpin yang mengambil berat kesusahan rakyat.
4. Persoalan penggunaan ilmu kesaktian dalam kehidupan seseorang.
5. Persoalan perasaan dendam membawa akibat buruk.

D. WATAK DAN PERWATAKAN
Laksamana
-Seorang yang berani
-Seorang yang pemurah
-Seorang yang bijaksana
-Cinta akan keamanan negara
-Taat setia kepada pemerintah
-Pandai dalam ilmu kesaktian
-Memiliki sifat kepahlawanan

Kertala Sari
-Anak kepada Petala Bumi
-Berasal dari Majapahit
-Seorang pencuri yang handal
-Seorang yang tamak dan angkuh
-Seorang pendendam
-Pandai dalam ilmu kesaktian
-Suka membuat huru hara
-Taat kepada pemerintah

Sultan Melaka
-Seorang yang prihatin
-Seorang pemimpin yang adil
-Seorang yang mengenang budi

Patih Gajah Mada
-Berasal dari Majapahit
-Seorang pendendam

 E. LATAR
Latar Masyarakat
1. Masyarakat feudal
      Contoh:  Masyarakat yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja .
2. Masyarakat yang bertanggungjawab
      Contoh :    Laksamana menawarkan diri untuk menangkap penjurit yang menyebabkan masalah kecurian di negeri Melaka.
3.   Masyarakat yang mengenang budi
      Contoh :    Saudagar dan orang-orang kaya yang kehilangan hartanya akibat dicuri oleh  Kertala Sari telah memberikan sebahagian harta mereka kepada Laksamana dengan ikhlas serta harta mereka  ditemui.
4.Masyarakat yang taat pada pemerintah
     Contoh :  Ketaatan Laksamana terhadap Sultan dan negerinya.

Latar Tempat
1. Negeri Melaka     
Contoh: Kartala Sari membuat huru hara dengan mencuri harta sudagar dan orang-orang kaya di Melaka
2. Majapahit 
Contoh: Patih  Gajah Mada dan Seri Bentara merancang untuk membalas dendam atas kematian penjurit tujuh  bersaudara di Bukit Cina.
3. Di tengah pasar
Contoh :  Tempat Kertala Sari mati dibunuh oleh Laksamana.

 Latar Masa
1. Malam
Contoh:     Kertala Sari masuk mencuri ke rumah saudagar dan orang-orang kaya pada sebelah malam.
2. Siang
Contoh: Bendahara melaporkan kepada Sultan bahawa rumahnya telah dimasuki pencuri dan habis segala harta-hartanya.  

H. GAYA BAHASA
1. Bahasa istana
       Contoh:    sultan, patik, tuanku, 
2. Bahasa pinjaman bahasa Jawa
       Contoh:      manira, kula, pakanira 
3. Kata ganda
       Contoh: kaya-kaya, sekuasa-kuasa, menampar-nampar,tikam-menikam,radak-meradak

I. NILAI
1. Nilai keberanian
 Contoh:Laksamana berani untuk menentang dan membunuh Kertala Sari. 
2. Nilai tolong-menolong
Contoh: Laksamana menawarkan diri  untuk mengawal keselamatan negeri Melaka. 
3. Nilai kebijaksanaan
 Contoh: Laksamana menggunakan tipu helah untuk mengalahkan Kertala Sari degan berpura-pura tidur di  tengah-tengah pasar pada waktu malam. 
4. Nilai pemurah
 Contoh: Laksamana membahagi-bahagikan harta yang dihadiahkan oleh saudagar dan  orang-orang  kaya kepada fakir miskin dan orang-orang bawahannya tanpa mengambil  sedikitpun harta itu.

J. PENGAJARAN
1.Kita hendaklah berani menghadapi musuh supaya keselamatan negara akan terjamin. 
2.Kita hendaklah rasional membuat keputusan agar tidak menyesal pada masa akan datang. 
3. Janganlah kita mempunyai perasaan dendam supaya hidup kita sentiasa bahagia. 
4. Kita hendalah mengamalkan sikap pemurah agar kehidupan kata sentiasa dirahmati tuhanSLIDE PROSA TRADISIONAL - KEPIMPINAN MELALUI TELADAN

KEPIMPINAN
MELALUI
TELADAN

SINOPSIS
• Kisah bermula apabila Seri Betara Majapahit
berbincang dengan Patih Gajah Mada untuk
menewaskan Melaka setelah ...

SINOPSIS
• Patih Gajah membawa Kertala Sari
mengadap Seri Betara dan menerangkan
bahawa Kertala Sari merupakan penjurit
ya...

SINOPSIS
• Ketika berada di Melaka Kertala Sari menyamar sebagai
pengikut Patih Kerma Wijaya. Di Melaka Kertala Sari mencu...

SINOPSIS
• Dengan kebijaksanaan dan kecekapan serta ilmu yang dimiliki
oleh laksamana berjaya mengagalkan rancangan Kertal...

SINOPSIS
• Segala hasil curian yang telah disimpan oleh Kertala Sari di
Bukit Cina berjaya ditemui dan Sultan telah mengar...

TEMA
Kepahlawanan seorang laksamana
mempertahankan negara.
Keberanian dan kegagahanan Laksamana
mempertahankan negeri Mela...

PERSOALAN
• Persoalan keberanian dalam
menegakkan keadilan.
• Persoalan pemimpin mestilah
seorang yang bijaksana.
• Persoa...

WATAK & PERWATAKAN
• Laksamana
– Seorang yang berani
– Seorang yang pemurah
– Seorang yang bijaksana
– Cinta akan keamanan...

• Kertala Sari
– Anak kepada Petala Bumi
– Berasal dari Majapahit
– Seorang pencuri yang handal
– Seorang yang tamak dan a...

• Sultan Melaka
- Seorang yang prihatin
- Seorang pemimpin yang adil
- Seorang yang mengenang bud

• Patih Gajah Mada
– Berasal dari Majapahit
– Seorang pendendam

LATAR
Latar Masyarakat
Masyarakat feudal
Contoh: Masyarakat yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja .
Masyarakat yang ...

Latar Tempat
Negeri Melaka
Contoh: Kartala Sari membuat huru hara dengan
mencuri harta saudagar dan orang-orang kaya
di Me...

Latar Masa
Malam
Contoh: Kertala Sari masuk mencuri ke
rumah saudagar dan orang-orang
kaya pada sebelah malam.
Siang
Conto...

GAYA BAHASA
Bahasa istana
Contoh: sultan, patik, tuanku,
Bahasa pinjaman bahasa Jawa
Contoh: manira,kula,pakanira
Kata gan...

NILAI
Nilai keberanian
Contoh:Laksamana berani untuk menentang dan membunuh Kertala Sari.
Nilai tolong-menolong
Contoh: La...

PENGAJARAN
- Kita hendaklah berani menghadapi musuh
supaya keselamatan negara akan terjamin.
- Kita hendaklah rasional mem...LAKONAN PROSA TRADISIONAL - KEPIMPINAN MELALUI TELADAN