Friday, February 2, 2018

KOMSAS TINGKATAN 4 - SAJAK AKU MEMBACA LAGI

AKU MEMBACA LAGI

A. TEMA
Bahasa Melayu yang semakin dipinggirkan.

B. MAKSUD SETIAP PERENGGAN
 
Rangkap pertama
Penyajak memandang ke langit lalu memerhatikan keadaan langit. Dengan perasaan penuh kesyukuran, dia menghayati keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan yang digambarkan melalui awan yang bergumpal, angin yang berhembus dan banjaran gunung.
 Rangkap kedua
Penyajak menghayati anugerah Tuhan kepada manusia yang digambarkan melalui burung yang berkicau, kewujudan pantai dan ombak, dan kemunculan pelangi.
 Rangkap ketiga
Penyajak mendapati bahawa alam semula jadi semakin tercemar apabila negara semakin makmur. Pencemaran alam semula jadi ini dikaitkan dengan keadaan bahasa Melayu yang semakin lama semakin kurang didaulatkan oleh rakyat walaupun bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan. Selain itu, penyajak mendapati bahawa kemakmuran negara tidak dapat menjamin kedaulatan  bahasa Melayu.
 Rangkap keempat
Para pejuang bahasa yang cinta akan bahasa Melayu berasa sedih melihat nasib bahasa Melayu yang tidak dimartabatkan.
 Rangkap kelima
Penyajak meluahkan  kekesalannya apabila bahasa Melayu yang semakin diketepikan terus dipinggirkan oleh semua pihak.

C. PERSOALAN
1. Keindahan alam semula jadi ciptaan Tuhan

Contoh : Penyajak menghayati keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan yang digambarkan melalui awan yang bergumpal, angin yang berhembus dan banjaran gunung.
 2. Kedaulatan bahasa Melayu yang kian hilang
Contoh : Penyajak mendapati bahawa semakin lama semakin kurang orang yang mendaulatkan bahasa Melayu walaupun bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan.
 3. Kesedihan pejuang bahasa terhadap nasib bahasa Melayu
Contoh : Para pejuang bahasa yang cinta akan bahasa Melayu berasa sedih melihat nasib bahasa Melayu yang tidak dimartabatkan.

D. BENTUK SAJAK
-Terdiri daripada lima rangkap
-Terdiri daripada empat hingga tujuh baris dalam satu rangkap
-Terdiri daripada satu hingga enam perkataan dalam satu baris
-Terdiri daripada empat hingga 12 suku kata dalam satu baris
-Rima akhir mempunyai bentuk bebas / tidak terikat.
-Rangkap pertama : abcde
-Rangkap kedua : abcd
-Rangkap ketiga : abcdefg
-Rangkap keempat : abcd
-Rangkap kelima : abcd

E. GAYA BAHASA
1. sinkof
Contoh :
Ku selusuri alam
- menekuni kebesaran-Mu
- mewarnai kehidupan umat-Mu
- di lantai tanah airku yang makmur
kutemui
- membasahi Bahasa Melayuku
 2. personifikasi
Contoh :
desiran ombak dan wajah pelangi
dahan dan ranting terkulai
bulan dan bintang menangis meratapiluka nasib bangsa
menetes air mata langit
membasahi Bahasa Melayuku  yang berdarah
3.  repitisi
Contoh :
helai demi helai
 4. kata ganda
Contoh :
pohon-pohonkian rapuh
daun-daunberguguran

 F, NILAI
1. Nilai kesyukuran

Contoh : Dengan perasaan penuh kesyukuran, penyajak menghayati keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan yang digambarkan melalui awan yang bergumpal, angin yang berhembus dan banjaran gunung. 
2. Nilai cinta akan bahasa
Contoh : Para pejuang bahasa yang cinta akan bahasa Melayu berasa sedih melihat nasib bahasa Melayu yang tidak dimartabatkan. 
3. Nilai cinta akan alam sekitar
Contoh : Penyajak menghayati keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan yang digambarkan melalui awan yang bergumpal, angin yang berhembus dan banjaran gunung.

G. PENGAJARAN
1. Kita mestilah bersyukur kepada Tuhan

Contoh : Dengan perasaan penuh kesyukuran, penyajak menghayati keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan yang digambarkan melalui awan yang bergumpal, angin yang berhembus dan banjaran gunung.
 2. Kita mestilah cinta akan bahasa.
Contoh : Para pejuang bahasa yang cinta akan bahasa Melayu berasa sedih melihat nasib bahasa Melayu yang tidak dimartabatkan.
 3. Kita mestilah cinta akan alam sekitar.

Contoh : Penyajak menghayati keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan yang digambarkan melalui awan yang bergumpal, angin yang berhembus dan banjaran gunung.


SLIDE SAJAK - AKU MEMBACA LAGI

MAKSUD
RANGKAP PERTAMA
• Penyajak memandang ke
langit memerhati keadaan
langit.Dengan perasaan
penuh kusyukuran, dia
mengh...

MAKSUD
RANGKAP KETIGA
• Penyajak mendapati bahawa
alam semula jadi semakin
tercemar apabila negara semakin
makmur. Pencema...

MAKSUD
RANGKAP KELIMA
• Penyajak meluahkan
kekesalannya apabila
bahasa Melayu yang
semakin diketepikan terus
dipinggirkan ...

TEMA
Bahasa Melayu
yang semakin
dipinggirkan

PERSOALAN
•Contoh : Penyajak mendapati
bahawa semakin lama
semakin kurang orang yang
mendaulatkan bahasa Melayu
walaupun b...

SINKOP
di lantai
tanah airku
yang
makmur
di lantai
tanah airku
yang
makmur
di lantai
tanah airku
yang
makmur
membasahi
Bah...

PERSONAFIKASI
desiran
ombak dan
wajah pelangi
dahan dan
ranting
terkulai
bulan dan
bintang
menangis
meratapiluka
nasib ban...

REPITISI
Helai
demi
helai

KATA
GANDA
pohon-pohonkian
rapuh
daun-
daunberguguran

BENTUK
BENTUK
Terdiri daripada lima
rangkap
Terdiri daripada empat
hingga tujuh baris dalam
satu rangkap
Terdiri daripada ...

PENGAJARAN
• Contoh : Dengan perasaan penuh kesyukuran, penyajak menghayati
keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan yang...

NILAI
Nilai
kesyukuran
•Contoh : Dengan
perasaan penuh
kesyukuran, penyajak
menghayati
keindahan alam yang
diciptakan oleh...

TAMAT
Sajak aku membaca lagi


LAKONAN/ MENDIKLAMASIKAN SAJAK AKU MEMBACA LAGILAKONAN / MENDIKLAMASIKAN SAJAK 2