Tuesday, October 13, 2020

KARANGAN BERPANDU

 MENGHASILKAN RESUME: (Tingkatan 4 Al-Ghazali dan 4 Al-Farabi)

Baca soalan di bawah dan salin semula contoh resume yang diberi.


MENGHASILKAN RESUME

Format:

1.  Resume ialah biodata diri kita yang digunakan untuk memohon pekerjaan, melanjutkan pelajaran dan sebagainya.

2.  Bentuk resume yang baik:

i.                  Jangan melebihi 2 muka surat.

ii.               Ditulis dalam kertas A4 dan jangan gunakan kertas berwarna atau bercorak.

iii.            Menggunakan font yang sesuai dan kemas.

3.   Perkara yang perlu ditulis:

i.                  Maklumat peribadi – nama, no kad pengenalan, tarikh lahir,  tempat lahir,umur, kewarganegaraan, jantina, Kaum, agama, alamat, berat/ tinggi

ii.               Pendidikan/ kelayakan – sekolah rendah (tahun/ nama sekolah/ kelulusan), sekolah menengah (tahun, nama sekolah, kelulusan), Pendidikan tinggi (tahun, nama university, kelulusan/ kursus

iii.            Pengalaman kerja – jawatan/ tempat/tahun (jika banyak, senaraikan satu persatu)/ pekerjaan sekarang (tempat/jawatan)

iv.            Kelebihan dimiliki – boleh berkomunikasi dengan baik, boleh bekerja lebih masa, memiliki mental yang kuat, boleh bekerja tanpa pengawasan, dll

v.               Kebolehan komputer – MS office, Microsoft word, dll

vi.            Kemahiran berbahasa – Bahasa Melayu/ tahap, Bahasa Inggeris/ tahap, Bahasa lain / cth/ tahap

vii.         Gaji sekarang dan gaji dipohon

viii.      Bila boleh mula bekerja

ix.            Rujukan – nama/alamat/ pekerjaan/ hubungan

4.  Tulis dalam kotak yang kemas.

5.  Perlukan gambar ukuran passport di bahagian atas.

 

 

 

 

 

Contoh:

Baca iklan di bawah dan hasilkan resume untuk memohon jawatan tertsebut.

 

JAWATAN KOSONG: Pegawai Pemasaran BMW

Gaji : RM 5,000 hingga RM15,000 sebulan.

 

Kelayakan:

-warganegara Malaysia lelaki dan perempuan

-berumur tidak kurang 18 tahun

-memiliki kelayakan minimum Diploma dalam pelbagai bidang

-fasih berbahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

-mampu berkomunikasi dengan baik

-Pengalaman dalam bidang jualan tidak kurang 1 tahun

-mahir komputer adalah satu kelebihan

-nyatakan pendapatan yang dipohon

-boleh bekerja tanpa kawalan maksimum

-boleh bekerja dengan segera.

 

Hantar resume anda ke:

Nazri BMW Sdn Bhd

Jalan Cheras Utama

Kuala Lumpur.

 

 

(Lihat contoh jawapan di bawah)

 

RESUME

Text Box: (GAMBAR)

 

 

 

 

MAKLUMAT DIRI:

 

Nama

Muhammad Arif bin Johan Ravi Mutukumar

No Kad Pengenalan

020412-14-6555

Alamat

No 3, Jalan Bukit Belimbing, Taman Sampena, 56100 Cheras, Kuala Lumpur

Umur

20 tahun

Tarikh / Tempat lahir

12 Januari 2001/ Kuala Lumpur

Jantina

Lelaki

Warganegara

Malaysia

Bangsa

Melayu

Agama

Islam

Tinggi/ Berat

155 sentimeter / 59 kilogram

 

 

PENDIDIKAN:

 

Sekolah Rendah

Sekolah Rendah Alam Damai: dari tahun  2007 hingga 2013 / Lulus UPSR dengan mendapat 5A 1B

Sekolah Menengah

Sekolah Menengah Alam Damai: dari tahun 2014  hingga 2018 / Lulus Sijil Pelajaran Malaysia dengan mendapat 5A, 3B

Universiti

Universiti Teknologi Malaysia:  dari tahun  2019  hingga 2020   / Lulus Diploma Pemasaran.

 

 

PENGALAMAN:

 

1. Pegawai jualan di

2018 hingga 2019.

Syarikat Bata Kuala Lumpur dari tahun

2. Pegawai jualan di

hingga sekarang.

Syarikat ABAB Cheras dari tahun 2019

 

 

KELEBIHAN:

 

1. Boleh bekerja lebih

masa.

2. Boleh bekerja

tanpa pengawasan majikan.

 

 

KEMAHIRAN

BAHASA:

1. Bahasa Melayu

Sangat fasih

2. Bahasa Inggeris

Fasih

3. Bahasa Cina

Sederhana

 

 

KEMAHIRAN

KOMPUTER:

1. Microsoft Excel

 

2. Microsoft Access

 

3. Adobe Campaign

 

 

 

PEKERJAAN

SEKARANG DAN GAJI:

Pegawai Jualan

RM3,000.00

 

 

GAJI DIPOHON:

 

RM4,000.00

 

 

 

RUJUKAN PERIBADI:

 

Encik Johan bin Abdul

Pengurus Pemasaran

Syarikat Bata Kuala Lumpur

Tingkat 1, Taman Bandaraya,

Jalan Taming, 56100 Cheras,

Kuala Lumpur.

No. Telefon: 03 8868900

 

 (Pastikan karangan anda di antara 200 hingga 250 patan perkataan sahaja)