Friday, February 2, 2018

KOMSAS TINGKATAN 4 - SAJAK SIBERMERDEKA.COM.MY

WWW.SIBERMERDEKA.COM.MY

A. TEMA
 
Ketabahan insan dalam mendepani dugaan hidup.

B. MAKSUD SETIAP RANGKAP
Rangkap pertama
Dalam diri penyajak, dia telah membuat pelbagai perancangan yang akan dilakukan bagi menyelesaikan segala masalah / kesusahan yang dihadapinya.
 Rangkap kedua
Dalam pemikiran penyajak, dia mencuba memikirkan cara untuk mengatasi masalahnya agar dirinya tidak mudah dipermain-mainkan oleh orang lain.
 Rangkap ketiga
Dalam kehidupan penyajak, dia sering berhadapan dengan pelbagai dugaan yang menguji kesabaran dan keimanannya.
 Rangkap keempat
Penyajak yang berasakan dirinya hebat sering terpedaya oleh nafsu. Namun begitu, penyajak cepat tersedar seterusnya mengambil langkah berjaga-jaga agar tidak terperdaya lagi.
 Rangkap kelima
Penyajak sentiasa berusaha membaiki dirinya dengan bertekad untuk berubah ke arah kebaikan walaupun dia tidak mengetahui apa-apa yang bakal ditempuhnya pada hari-hari yang mendatang.
 Rangkap keenam
Penyajak yang semakin berusia menjadi lebih matang. Dia tidak mudah panik dan tidak mudah dipengaruhi oleh kata-kata orang terhadap dirinya.
 Rangkap ketujuh
Dalam era globalisasi, penyajak sering melakukan muhasabah diri dalam mencari erti kehidupan agar dia tidak mudah tewas dalam perjuangannya.
 Rangkap kelapan
Apabila tiba waktunya, penyajak harus bersedia menghadapi kenyataan hidup yang bersifat sementara. Setiap peristiwa dalam hidup penyajak berlalu dengan amat pantas. Oleh itu, penyajak menasihati pembaca agar tidak mensia-siakan hidup sebaliknya pembaca wajar mendekati Tuhan.

C. PERSOALAN
 1. Kepentingan merancang kehidupan
Contoh : Dalam diri penyajak, dia telah membuat pelbagai perancangan yang akan dilakukan bagi menyelesaikan segala masalah / kesusahan yang dihadapinya.

2. Kegigihan untuk menyelesaikan masalah
Contoh : Dalam pemikiran penyajak, dia mencuba memikirkan cara untuk mengatasi masalahnya agar dirinya tidak mudah dipermain-mainkan oleh orang lain.

3. Cara menjalani hidup dengan bermanfaat
Contoh : Penyajak menasihati pembaca agar tidak mensia-siakan hidup sebaliknya pembaca wajar mendekati Tuhan.

D. BENTUK SAJAK
 - Terdiri daripada lapan rangkap
-Terdiri daripada tiga hingga 10 baris dalam satu rangkap
-Terdiri daripada tiga hingga enam perkataan dalam satu baris
-Terdiri daripada tujuh hingga 15 suku kata dalam satu baris
-Rima akhir mempunyai bentuk bebas / tidak terikat.
-Rangkap pertama : abac
-Rangkap kedua : abac
-Rangkap ketiga : abb
-Rangkap keempat : abc
-Rangkap kelima : abcde
-Rangkap keenam : abcbc
-Rangkap ketujuh : abcdefe
-Rangkap kelapan : abcdefghbh

E. GAYA BAHASA
 1. sinkof
Contoh :
untuk ku merdekakan warga fikirku
yang tak diduga klimaksnya
Elakkan dirimu menjadi sia-sia 
2. hiperbola
Contoh :
hidup menentang senja dan malam
aku berlatih menangkis angin
aku berlatih memunggah awan 
3. personifikasi
Contoh :
ombak gelora menampar pantai aman
oleh kata yang mengekang
oleh kata yang menyerang
bagai siang memanggil malam
 4. repitisi
Contoh :
menghayati skrip demi skrip
peristiwa datang peristiwa pergi
 5. anafora
Contoh :
akuberlatih menangkis angin
akuberlatih memunggah awan
 6. responsi
Contoh :
aku berlatih menangkis angin
aku berlatih memunggah awan
 7. simile
Contoh :
bagaisiang memanggil malam
 8. metafora
Contoh :
Dalam kebun diriku
aku tanam saujana rancangan
untuk memerdekakan warga susahku
Dalam parlimen diriku
untuk ku merdekakan warga fikirku
Dalam laut diriku
Dalam gergasi diriku
Dalam pentas diriku
Dalam dewan diriku
ke rumah cabaranku
Kini, kapal diriku telah berlabuh
di pangkalan usia
 9. kata ganda
Contoh :
Elakkan dirimu menjadi sia-sia
  
F. NILAI
1. Nilai rasional
Contoh : Penyajak berfikiran rasional apabila menasihati pembaca agar tidak mensia-siakan hidup sebaliknya pembaca wajar mendekati Tuhan.
 2. Nilai kegigihan
Contoh : Dalam pemikiran penyajak, dia mencuba memikirkan cara untuk mengatasi masalahnya agar dirinya tidak mudah dipermain-mainkan oleh orang lain.
 3. Nilai keinsafan
Contoh : Penyajak cepat insaf / tersedar akan kesalahannya seterusnya mengambil langkah berjaga-jaga agar tidak terperdaya lagi.

G. PENGAJARAN
1. Kita mestilah insaf apabila melakukan kesalahan
Contoh : Penyajak cepat insaf / tersedar akan kesalahannya seterusnya mengambil langkah berjaga-jaga agar tidak terperdaya lagi.
 2. Kita mestilah memiliki pendirian
Contoh : Penyajak tidak mudah panik dan tidak mudah dipengaruhi oleh kata-kata orang terhadap dirinya.
 3. Kita mestilah sentiasa melakukan muhasabah diri

Contoh : Penyajak sering melakukan muhasabah diri dalam mencari erti kehidupan agar dia tidak mudah tewas dalam perjuangannya.SLIDE SAJAK SIBERMERDEKA.COM.MY

www.sibermerdeka.com.my
oleh: Abdul Ghafar Ibrahim
Nama kumpulan : Ummu Hani
1. Ayu Norfatihah binti Abd Wahab
2. Nurul Sy...

RANGKAP 1
Dalam kebun diriku
aku tanam saujana rancangan
untuk memerdekakan warga
susahku
hidup menentang senja dan
malam.

MAKSUD RANGKAP 1
Penyajak memulakan muhasabah
(cermin diri, introspektif) dengan
suatu tekad untuk membebaskan
diri daripa...

RANGKAP 2
Dalam parlimen diriku
aku bahas isu onak dan enak
untukku merdekakan warga fikirku
mengelak hidup dikotak-katikk...

MAKSUD RANGKAP 2
Dalam benak penyajak berlaku
pertentangan antara cabaran dengan
keselesaan. Penyajak mahukan
kebebasan be...

RANGKAP 3
Dalam laut diriku
ombak gelora menampar pantai
aman
untuk menguji amal dan iman.

MAKSUD RANGKAP 3
Dalam jiwa penyajak pelbagai dugaan
datang untuk menggugat kekuatan,
ketahanan dan keutuhan diri, serta
p...

RANGKAP 4
Dalam gergasi diriku
terpedaya jua oleh permainan si
kancil
namun sempat sedar dan
beringat lagi.

MAKSUD RANGKAP 4
Dalam ego / kemegahan diri, penyajak
berasa tertipu juga dengan perangkap
pihak yang disangka bijaksana, ...

RANGKAP 5
Dalam pentas diriku
aku berlatih menangkis angin
aku berlatih memunggah awan
menghayati skrip demi skrip
yang ta...

MAKSUD RANGKAP 5
Di dalam hati, penyajak bersungguh-
sungguh mahu menentang
ketidakpastian, meneroka kebenaran,
mentelaah ...

RANGKAP 6
Dalam dewan diriku
aku tak cemas lagi
oleh kata yang mengekang
aku tak lemas lagi
oleh kata yang menyerang.

MAKSUD RANGKAP 6
Di dalam dada, penyajak sudah berasa
tidak gentar dengan segala bisikan
yang menghalang, serta tidak muda...

RANGKAP 7
Apabila sibermerdeka sampai
ke rumah cabaranku
aku panggil diriku bermesyuarah
menyokong, berkecuali atau
menent...

MAKSUD RANGKAP 7
Maka, ketika peranti internet berada di
hadapan mata, penyajak membuat
keputusan yang teguh supaya tidak
...

RANGKAP 8
Kini, kapal diriku telah berlabuh di pangkalan
usia
aku turun darinya menghadapi hidup
nyata
peristiwa datang pe...

MAKSUD RANGKAP 8
Akhirnya, penyajak menyedari bahawa
dirinya telah banyak menghabiskan
waktu melayan media baharu itu.
Pen...

TEMA
Tema sajak ini ialah ketabahan seorang
insan untuk mendepani dugaan
hidup.Hal ini demikian, kerana penyajak
pernah te...

PERSOALAN
1) Perlunya perancangan dan
persediaan untuk mengharungi
cabaran hidup.
Di dalam rangkap pertama,penyajak
telah ...

2) Kehidupan ini penuh dengan tipu
muslihat dan pancaroba.
Di dalam rangkap kedua,penyajak
memikirkan perihal susah senang...

3) Keinginan untuk tidak mengulangi
kesilapan.
Dalam rangkap ketiga,penyajak
menempuh pelbagai dugaan dan
cabaran yang tel...

4) Keinsafan untuk membaiki sisa-
sisa kehidupan.
Dalam rangkap keempat,penyajak
berhasrat bagi membaiki kehidupannya
sete...

5) Kekuatan diri dalam melawan
musuh.
Dalam rangkap kelima,penyajak telah
memberanikan dirinya bagi menghadapi
sesuatu yan...

6) Keyakinan untuk menghadapi
masa hadapan apabila memiliki
pendirian yang teguh.
Dalam rangkap keenam,penyajak tidak
lagi...

7) Keinginan untuk mendekatkan diri
kepada tuhan.
Dalam rangkap kelapan,penyajak telah
menempuh pelbagai peristiwa pahit
m...

BENTUK SAJAK
Sajak ini berbentuk ………….
Sajak ini terdiri
daripada….............rangkap.
Bilangan barisnya…….. ;rangkap
...

Jumlah patah kata dan suku kata
dalam setiap baris sajak ini
juga………. Misalnya,pada rangkap
kelapan baris pertama ada ………...

GAYA BAHASA DAN
KEINDAHAN BUNYI
 Pemilihan kata yang indah dan ayat atau
baris yang dibentuk adalah puitis.
Contohnya:………...

 Metafora
Contohnya:
 kebun diriku
 arus ingatan
 parlimen diriku
 ………………
 ……………….

 Asonansi(perulangan bunyi ………)
Contohnya:
Aku tanam saujana rancangan
Dalam contoh ini terdapat perulangan
bunyi vokal ‘...

NADA
 Sajak ini bernada …………
 Nada ……… sesuai dengan sajak
tersebut yang menggambarkan
perasaan penyajak berusaha untuk
...

NILAI
 Rasional
Contoh:…………………………
 ………….
Contohnya:Penyajak tidak mahu
kehidupannya dipermain-mainkan.
 Keinsafan
Conto...

 Berwaspada
Contoh:………………..
 …………..
Contoh:Penyajak tidak mahu hidup ini
dipersia-siakan.
 Ketakwaan
Contoh:……………………..

PENGAJARAN
 Kita hendaklah rasional dalam
mengambil sesuatu tindakan.
 ????????
 ????????
 Kita perlulah berwaspada ak...


LAKONAN DIKLAMASI SAJAK 1LAKONAN DIKLAMASI SAJAK 2